PRIVACY BELEID

PRIVACY VERKLARING

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

The Metal Shop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Metal Shop en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Metal Shop  verstrekt. The Metal Shop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voor- en achternaam

* Uw adresgegevens

* Uw telefoonnummer

* Uw e-mailadres

* Uw IP-adres

WAAROM THE METAL SHOP UW GEGEVENS NODIG HEEFT

The Metal Shop verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Metal Shop uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit The Metal Shop.

HOE LANG THE METAL SHOP GEGEVENS BEWAART

The Metal Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

The Metal Shop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@themetalshop.nl. The Metal Shop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

The Metal Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Metal Shop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. The Metal Shop bewaart uw gegevens op een eigen externe beveiligde server.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Metal Shop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Metal Shop op via info@themetalshop.nl of via het contactformulier op deze website of via www.themetalshop.nl van The Metal Shop.

BEREIKBAARHEID

The Metal Shop is als volgt te bereiken via de adresgegevens op de homepagina.